Kontakty

Starosta sboru:

Petr Flanderka

flanderka.petr@seznam.cz

tel.: 736651145

Zástupce starosty:

Josef Hoření

Josef.horeni@klikni.cz

tel.: 605226363

Členové výboru:

Dušan Maruška

Milan Janoušek

Petr Pískač

petr.piskač@seznam.cz

tel.:777601191

Zdeněk Pařík

Josef Kváč

Dagmar Brožová

Bohumil Janoušek